Yhteinen tehtävä

Tätä kirjoittaessani seurakuntamme Lähetyshistoriikin julkaisu lähestyy. Olen tällä viikolla sattuneesta syystä miettinyt yhteistä lähetystehtävää. Perusta on meille kaikille selvä, Jeesuksen antama lähetyskäsky ja tehtävä mennä ja saarnata evankeliumia. 

Hallaputot

lähetit

Sanan ”saarnata” me ihmisinä voimme laittaa hyvinkin kapeaan muottiin. Jeesuksen antama tehtävä on kuitenkin paljon enemmän. Siinä on tilaa monenlaisille ihmisille ja erilaisille työtavoille. Joskus huonona päivänä tekisi mieleni todeta, että lähetyskäsky ei ole käsky, vaan se on ennemminkin lähetyssuositus.  Sanaa suositus on esimerkiksi maskiin liittyen käytetty Suomessa mieluummin, ja lainsäädännön puuttuessa, pakko-sanan tilalla. 

Joskus lähetyssuositus sopisi meille paremmin. Jeesus on antanut meille lähetyskäskyn, joka koskee meitä jokaista. Hän jättää silti ihmisen vapaaseen tahtoon valinnan, haluaako käskyä toteuttaa vai ei. Lähetyksestä puhuessa tässä yhteydessä tarkoitan kaikkien ihmisten tavoittamista, lähellä ja kaukana, jotka elävät vielä ilman yhteyttä Jumalaan. Rohkaisen sinua ottamaan Jeesuksen antaman lähetyskäskyn ja meille tarkoitetun tehtävän tosissaan. Meillä on vielä aikaa! Jumalalla on jokaiselle tapa ja tilaa, sinun ei tarvitse olla joku toinen, vaan olla JUURI SINÄ Jumalan suunnitelmassa.  

”Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut ihmisille heidän rikkomuksiaan, ja Hän uskoi meille sovituksen sanan. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläitä, ja Jumala kehottaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta: antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa.”

2.Kor. 5:19–20:

Me olemme Kristuksen puolesta lähettiläitä yhdessä. Meillä on yhteinen, Häneltä saatu tehtävä. Jumala kehottaa ihmisiä meidän kauttamme. Ihan mahtavaa, tässä saamme olla mukana! Pyydetään Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne. Jeesus edelleen haluaa pestä verellään ihmisen puhtaaksi. Pyydetään Kristuksen puolesta, yhdessä!

Hallapurot