Sääntömääräiset vuosikokoukset

Kokkolan Helluntaiseurakunnan ja  Kokkolan helluntailähetys ry:n sääntömääräiset vuosikokoukset su 28.3 klo 11.00

Tiedote

Ilmoittautuminen su 21.- to 25.3. www.kokkolanhelluntaiseurakunta.fi sivun kautta
Timo Syrjälä puh. 040 755 0656, Alpo Huhtala puh. 040 593 0119.

 

Kokkolan Helluntaiseurakunta: Sääntömääräiset asiat

– Tilinpäätös & toimintakertomus v.2020, 

– Toimintasuunnitelma ja talousarvio v.2021

Muut asiat: Vanhimmisto esittää vuosikokoukselle 

– Kaj Kiviniemen työsuhteen vakinaistamista nuorisotyöhön. Työsuhde osa- aikainen.

– Jaana Forsströmin kannatuksen jatkoa ja muuttamista toistaiseksi voimassa olevaksi.

– Hallapurojen lähetyskannatuksen jatkamista 1.9.2021- 31.8.2023 Fidan Vamos- projektissa.

– Anna-Leena & Sami Puurulan lähetyskanna-  tukseen osallistumista.

– Seurakunnan muutosprosessi-info.

Kokkolan Helluntailähetys ry: Sääntömääräiset asiat

Yhdistyksellä ei ole ollut vuonna 2020 toimintaa, eikä taloutta. Vuodelle 2021 hallitus ei esitä olevaksi toimintaa.

Korona ja vuosikokous:

Eduskunnan tekemä väliaikainen laki määrittää, että 30.6.2021 mennessä pidettävät sääntömääräiset vuosikokoukset on pidettävä niiden sääntöjen mukaisessa aikataulussa. (Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi 677/2020.) Laki määrittää myös sen, että kokoukseen voidaan osallistua etäyhteyden kautta, vaikka säännöissä ei tästä olisi erillistä mainintaa. Seurakuntalaiset voivat myös käyttää ns. asiamiestä, joka edustaa heitä vuosikokous asioissa. Asiamiehen tulee olla virallinen Kokkolan Helluntaiseurakunnan jäsen ja asiamiehen tulee esittää kirjallinen valtakirja ennen vuosikokousta.

Ilmoittautuminen:
Viranomaisten kokoontumisrajoituksien mukaisesti voimme mahdollisesti ottaa rukoushuoneelle voimassa olevan rajoituksen mukaisesti jonkin verran ihmisiä. Loput osallistujat osallistuvat Zoom- etäyhteyden kautta. Erityisjärjestelyiden vuoksi pyydämme kaikkia vuosikokoukseen osallistujia ilmoittautumaan ennakkoon su 21.-to 25.3 välisenä aikana. Yhden Zoom- linkin takana voi mahdollisissa äänestystilanteissa olla vain yksi annettu ääni.