Varusta matkaan

Vamoksella työmme tavoitteet ovat suurelta osin ihmisten tavoittaminen ja toisaalta ihmisten varustaminen. Ihmisten tavoittaminen siinä mielessä, että mahdollisimman monet saavat kuulla ilosanoman Messiaasta sekä ottaa Hänet vastaan henkilökohtaisena Pelastajana. Varustaminen siinä mielessä, että saamme Vamoksella olla varustamassa myös muita viemään tätä sanomaa eteenpäin. 

Hallapurot

Erityisesti nuorten varustaminen tuntuu innostavalta ja palkitsevalta. Heillä on elämä edessään. Se yhdistettynä Jumalan kutsuun, heidän varustamiseensa ei ole vaikea löytää motivaatiota. Varustamme heitä haasteisiin, joita kutsu voi tuoda mukanaan. Kaikkeen ei voi valmistaa, eikä ihmisviisaus kanna pitkälle. Jumalan läsnäolo sekä johdatus jokaisen kohdalla on tärkeintä. 

Varustamista toisella tavalla on uskoon tulleiden opetuslapseuttaminen. Vasta uskoon tulleita meillä ei ole ollut suorassa työyhteydessä montaakaan. Varustamme heitä uskon elämässä syvempään yhteyteen Jeesuksen kanssa. Opetamme heille, mitä elämä Jeesuksen omana merkitsee ja sisältää.

Voimme monella tapaa varustaa uskovina myös toinen toisiamme. Rukousyhteydellä Jumala näyttää meille monia mahdollisuuksia, miten voimme olla varustamassa toinen toisiamme. Nämä varustamisen muodot, monen muun lisäksi, ovat tuttuja myös seurakunnassa. Meillä seurakunnassa on hyvät mahdollisuudet olla rohkaisemassa ja varustamassa muita. Se on itse asiassa yksi meidän päätehtävistämme. Rohkaisen seurakunnassa jokaista varustamaan nuoria eteenpäin uskon tiellä. Nämä nuoret voivat olla iältään nuoria, tai uskoniältään nuoria. Varustetaan myös ”vanhoja” uskovia, toinen toisiamme rohkaisten ja rukouksin kantaen. Ollaan rohkeasti Jumalan kutsussa varustajana ja rohkaisijana, niin yksilöinä kuin seurakuntana! Apt. 2:42  

Hallapurot