Uusia seurakuntia syntyy

Alkuvuosi piti sisällään kolmen maan ja viiden eri työkohteen raportointia.  Kaikissa näissä maissa ja työkohteissa olemme seurakuntana olleet mukana yhdessä Fidan kanssa. 

Jaana
lähetti

Vuonna 2020 kolmesta raamattukoulusta valmistui yhteensä 158 opiskelijaa.  Heidän keskuudestaan 34 opiskelijaa siirtyivät uusien seurakuntien istutustyöhön, 5 aloitti seurakunnan istutustyön saavuttamattoman kansanryhmän keskuudessa –alueella, jossa kristittyjen läsnäolo on 0%. Valmistuneista opiskelijoista 116 siirtyivät paikallisten seurakuntien työyhteyteen ja 3 palvelee seurakuntaa oman työnsä ohessa.  Uusia seurakuntia syntyi yhteensä 15!  Näistä 13 valmistuneiden opiskelijoiden työn kautta.  Pandemia pysäytti kansainvälisen lentoliikenteen, se sulki yhteiskuntia, mutta kaiken sen keskellä evankeliumi eteni ja seurakuntia syntyi!  

UUSIA AVAUKSIA TOTEUTETAAN

Vuoden 2020 raportti kertoo myös seuraavan tarinan.  Herätysliikkeen johtaja vietti alkuvuodesta paljon aikaa rukouksessa. Hän koki Jumalan puhuvan hänelle kulttuurirajat ylittävästä työstä, jota hän alkoi mielessään työstämään.  Näystä syntyi suunnitelma, joka pitää sisällään yhden vuoden pituisen lähetyskoulutuksen.  Kohteena ovat ne seurakuntien työntekijät ja johtajat, joilla on kutsu kulttuurirajat ylittävään työhön, joko omassa kotimaassaan tai maan rajojen ulkopuolella.  Koulutus avataan huhtikuussa 2021.  Saakoon se muodostua siunaukseksi, jotta saavuttamattomat kansanryhmät voitaisiin tavoittaa evankeliumin sanomalla.