Tilaa Jumalalle

Joskus me ikään kuin kadotamme Jumalan todellisuuden ajastamme ja näköpiiristämme. Liian usein kiireemme sulkee Jumalan kohtaamisen hetket pois päivittäisestä ajankäytöstämme – ”Nyt ei oikein ole aikaa Jumalalle, kun on vielä hoidettavana se ja se…” Samalla uskonelämämme ilo väistämättä katoaa kiireeseen, kun aikamme pysähtyä ja hiljentyä Jumalan kohtaamiseen jää taka-alalle.

Timo Syrjälä
Johtava pastori

Jos kävelet tai pyöräilet itsellesi rauhallista vauhtia – sinun on helppo keskustella ystäväsi kanssa. Mutta jos vauhtisi on liikaa hänelle, voi hyvinkin käydä niin, että sinun puheesi ystävällesi menee ”ohi korvien”. Yhteinen matka ei saanutkaan olla antoisa teille sosiaalisesti. Se oli hyvää kuntoilua, mutta yhteyden kokemista ja sen lisääntymistä ei tapahtunut. Voimme kokea tuon saman kommunikoinnissamme Jumalalle. Kun arkemme elämänrytmi on liian kovaa ja vaativaa, on aina vaarana, että keskustelumme Taivaallisen Isän kanssa vähitellen harvenee. Äärimmäisen kiireen alla ei varsinkaan tahdo kyetä kuulemaan toistansa.

Kun taas otamme Jumalan enemmän mukaan aikaamme, se valinta vaikuttaa meissä aina jotain myönteistä. Miksi siis yritämme pitää kaiken ajan itsellämme? Eikö olisi parasta varata ja antaa aikaamme hänelle, kenen käsissä koko elämämme kaikesta huolimatta on. Älkäämme sulkeko häntä arjen ulkopuolelle siksi, että meillä on niin kiire saada ”kaikki täällä valmiiksi”. Evankeliumissa Luukkaan mukaan meille kerrotaan kahden sisaruksen elämästä ja kiireistä Herran Jeesuksen läsnä ollessa (Luuk.10:38-42). Tämän kaltainen tilanne ei ole meistäkään kaukana. Marian tekemästä valinnasta viettää aikaa Jeesuksen läsnäolossa Herramme itse toteaa: ”Mutta tarpeellisia on vähän, tahi yksi ainoa. Maria on valinnut hyvän osan, jota ei häneltä oteta pois”.

Aikanaan profeetta Elian piti vetäytyä hiljaisuuteen kuulemaan Jumalan äänen (1.Kun.19:11-13), koska hän ei kuullut sitä siellä, missä hän ilmoitti Kaikkivaltiaan Jumalan muille. Samoin on meidän kohdallamme. Vaikka Herra elämäsi ja palvelutehtäväsi kautta näyttää rakkauttaan toisille, hän tahtoo osoittaa itsensä myös sinulle tuoreella tavalla. Jumala tahtoo kohdata sinua, vaikka et välttämättä osaisi hänen läsnäolonsa ilmestymistä edes odottaa.

Jumala tahtoo armossaan ja rakkaudessaan olla läsnä elämässämme. Siinä, missä me erehdymme sulkemaan Jumalan ajankäyttömme ulkopuolelle, menetämme mahdollisuuden nauttia sisältörikkaasta elämästä. Joskus me ”niin kovin” suoritamme elämäämme. On kyse sitten ns. ”maallisesta tai hengellisestä” työstä, sama vaara vaanii kohdallamme kummassakin.

Jumalan Siunaamaa Armonvuotta 2023!