Larsmon Lähetyskoti ry:n vuosikokous

Aika: 14.4.2019 klo 11.00 

Paikka: Kokkolan Helluntaiseurakunta, Hakalahdenkatu 88

1. Kokouksen avaus  

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Valitaan toiminnantarkastaja

8. Yhdistyksen purkamisesta päättäminen

9. Yhdistyksen varojen käytöstä päättäminen

10. Valitaan tarvittaessa hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

11. Esitellään tarvittaessa toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio

12. Käsitellään muut esille tulevat asiat

13. Kokouksen päättäminen

Hallitus

TIEDOKSI

Larsmon Lähetyskoti ry:n hallitus on päättänyt esittää vuosikokouksessa yhdistyksen purkamista. Tähän on päädytty siitä syystä, että Kokkolan Helluntaiseurakunta on jo vuosien ajan omistanut Larsmon Lähetyskodin kiinteistön yksinään. Hallitus ei katso enää tarpeellisena ylläpitää Larsmon Lähetyskoti ry:tä erillisenä yhdistyksenä seurakunnan sisällä, koska sen kaikki varsinaiset jäsenet ovat Kokkolan Helluntaiseurakunnan jäseniä. 

Larsmon Lähetyskodin nimi ja toiminta ei lakkaa. Sen ylläpitämiseksi Kokkolan Helluntaiseurakunta perustaa toimikunnan, jolla ei ole juridista vastuuta kiinteistöön liittyen, mutta se vastaa kiinteistössä tapahtuvasta toiminnasta ja kiinteistön ylläpidosta. 

Toivomme kannattajajäsenten edelleen osallistuvan ja rukoilevan Jumalan johdatusta Larsmon Lähetyskodin toimintaan. Lähetyskotia voi tukea kehittämällä ja ideoimalla Lähetyskodin hengenmukaista toimintaa, järjestämällä tapahtumia, osallistumalla talkoisiin ja uhraamalla Lähetyskodin omalle tilille (FI4149120010138070). Kertyvät varat menevät toiminnan, evankelioinnin ja lähetystyön edistämiseen.  

Larsmon Lähetyskodin nettisivut löytyvät osoitteesta www.lahetyskoti.fi Voit tutustua sivuihin ja varata sitä kautta Lähetyskotia seurakunnan tai yksityisiin tilaisuuksiin.   Lähetyskotia koskevissa asioissa voit olla yhteydessä Reijo Ruotsalaiseen, 0400562088.

Hallitus

Päivä

huhti 14 2019
Expired!

Aika

11:00 - 18:00