Siunattu siunaukseksi

​Seurakuntamme Joulukuun näkylauseteema on ‘Oman perheensä ja läheistensä siunaukseksi’ – varsin siunattu teema on siis kyseessä. Teemaa tullaan tarkastelemaan ainakin kolmen näkökulman kautta: ‘kutsuttu olemaan siunauksena’, ‘seurakunta siunauksena’ ja ‘sinä ja sinun perhekuntasi’.

Juha Hakala
Vanhin

Muuttumaton tosiasia on meidän kaikkien kohdalla, että olemme kaikki osallisia Jumalan Aabrahamille antamasta siunauksesta: 1. Moos 12:3 ‘Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä.” Lupaus kävi toteen Jeesuksen kautta: Gal 3:8 ’Ja koska Raamattu edeltäpäin näki, että Jumala vanhurskauttaa pakanat uskosta, julisti se Aabrahamille edeltäpäin tämän hyvän sanoman: ”Sinussa kaikki kansat tulevat siunatuiksi”.  Gal 3:14 ‘että Aabrahamin siunaus tulisi Jeesuksessa Kristuksessa pakanain osaksi ja me niin uskon kautta saisimme luvatun Hengen.’

Siunauksen ydin on siis pelastava usko, joka on alun pitäenkin tarkoitettu moninkertaistavaksi ja jaettavaksi. Myös seurakunnan keskellä koemme monia hengellisiä siunauksia – tässä kohtaa joudun kuitenkin ottamaan peilin käteen. Onko minusta tullut siunauksen pesusieni, joka kyllä hyvin imee siunaukset sisään, mutta antaa vain tipoittain eteenpäin? Joskus kuitenkin elämän puristukset saavat meistä parhaiten siunauksen vedet virtaamaan, vaikka olosuhteet eivät aina ole myötäiset – hyvä edes niin.

Läheisin ja arkisin siunausten testipenkki on oma perhepiiri, jonka keskellä puheet ja teot punnitaan, ja siinä olen monesti kokenut vajavaisuutta ja epäonnistumisiakin, mutta olemme kuitenkin saaneet myös iloita siunausten hedelmistä yhdessä. Joosuan kirjasta nousee hieno periaate: Joos.24:15 ‘Mutta jos pidätte pahana palvella Herraa, niin valitkaa tänä päivänä, ketä tahdotte palvella…. mutta minä ja minun perheeni palvelemme Herraa.” Harva meistä voi tuon todeta täysin toteutuneen oman perhepiirin kohdalla. Emme voi valita toisten puolesta, mutta voimme itse ja vanhempina päivittäin päättää, että ainakin me palvelemme Herraa myös perheemme keskellä ja meidän esimerkkimme saakoon vaikuttaa samaa hyvää tahtoa eteenpäin lapsiin ja lastenlapsiimme. Näistä teemoista saamme kuulla hyvää opetusta lisää ja saakoon ne myös tulla todeksi Messiaamme syntymäjuhlan aikaan perheidemme keskellä.