Seurakuntamme 2020

Seurakuntamme päämääränä on toteuttaa Jeesuksen meille antamaa käskyä tehdä kaikki kansat hänen opetuslapsikseen. (Matteus 28:19)

VANHIMMISTO

Haluamme tehdä sen, lähtien oman kaupunkimme ihmisten keskeltä aina maailman ääriin saakka. Tiedämme ja tunnistamme, että saavuttaaksemme tuon päämäärän, tarvitsemme tukea toinen toisiltamme ja rohkaisua arjen keskellä. Seurakuntaan, jossa on keskinäinen yhteys ja kunnioitus, on ihmisten helppo tulla. Tarvitsemme kokemuksen siitä, että seurakunnassa kuulumme yhdessä sisarina ja veljinä Jeesuksen palvelijoiden joukkoon, jotka yhdessä toimivat tämän kaupungin parhaaksi. Tarvitsemme rohkeutta pyytää ja antaa anteeksi, silloin kun olemme loukanneet toisiamme. Jeesuksen esimerkkiä seuraten meidän tulee elää sovinnossa lähimmäisen kanssa ja palvella toinen toisiamme. Tällöin voimme kokea yhteyttä keskenämme.

Raamattu on Jumalan Sana. Haluamme seurakuntana oppia ymmärtämään Jumalasta lisää ja kasvaa yhteisenä rintamana Jumalan tuntemisessa. Raamattu on annettu meille ohjenuoraksi ja tienviitaksi osoittamaan suuntaa, mihin kulkea. Uskomme, että syventyessä yhdessä Raamatun totuuteen, voimme saavuttaa paremmin seurakunnan päämäärän, ihmisten pelastumisen! Pyhä Henki ohjaa meitä Raamatun kautta toimimaan arjessa Jumalan tahdon mukaan. Seurakunta, joka seisoo Raamatun totuuteen vyötettynä, on luja ja horjumaton. Haluamme olla uskollisia Raamatun sanalle.

 Haluamme nähdä kotiseurakuntamme olevan evankelioiva ja ihmisiä tavoittava seurakunta, jonka jäsenet yhdessä toimivat Raamatun sanaan turvautuen ja syventyen.

 

vanhimmat