Meidän ase!

Nykyaikana tiedon merkitys korostuu ja tutkitun tiedon painoarvo kasvaa. On päivänselvää, että tutkittu tieto on meille siunaukseksi ja oikean tiedon saaminen auttaa meitä ymmärtämään asioita paremmin ja helpottaa arkeamme oleellisesti.

Mikko Ojala
Vanhin

Hengellisissä asioissa myös tutkittu tieto auttaa meitä ymmärtämään asioita. Itse tutkimusta suurempi asia on kuitenkin ymmärtää, että mikäli Pyhä henki ei tee tutkittua sanaa eläväksi, jää sen anti parhaimmillaankin kovin laimeaksi. 2 Korintilaiskirjeessä 3:6 Paavali kirjoittaa, että kirjain kuolettaa, mutta henki tekee eläväksi. Se kuvaa sitä, mikä ylivalta Pyhällä Hengellä on ihmisviisauteen nähden. Mihin ihmisviisaus yltää, siitä alkaa vasta Jumalan loppumaton viisaus ja voima. On tärkeää tutkia asioita ja niiden oikeellisuutta. Vielä tärkeämpää on alistaa asioiden tutkiminen Pyhän Hengen avattavaksi. Muutoin jäämme helposti farisealaisiksi ja alamme arvioimaan asioita vääristä lähtökohdista käsin.

Nyky-yhteiskunnan keskellä voimme yrittää vastata hengellisiin asioihin kohdistuviin hyökkäyksiin omalla viisaudella. Samalla voimme huomata, että parhainkaan oma argumentti ja perusteltu näkemys ei tule tuottamaan sellaista hedelmää, mitä olimme ajatelleet. Paavali kuvaa, ettei meidän tule sotia lihan mukaan ja ettei meidän sota- aseemme ole lihalliset (2. Kor.10:3- 4). Tämän vuoksi meidän uskovien aseena tulisi olla maallistuvan maailman keskellä Jumalan läsnäolo ja sen kautta eläminen. Uskovainen, joka ammentaa Jumalan läsnäolosta, saa kokea yliluonnollista viisautta ja ymmärrystä sekä kestävyyttä. Jumalan läsnäolo on Pyhän Hengen hoitavaa vaikutusta ja sen kautta voimme ammentaa asioita Jumalan maailmasta, johon inhimillisyyden rajat eivät yletä.

Kuinka me sitten voimme elää Jumalan läsnäolosta? Se lähtee aina ensin meidän henkilökohtaisesta luvasta Jumalalle voida vaikuttaa meidän sydämiimme. Se lähtee siitä, että on halu viettää Jumalan kanssa aikaa Sanan ja rukouksen kautta. Se on sitä, että arjen askareiden keskellä pyydämme Jumalaa Pyhän Hengen kautta ohjaamaan meitä ja antamaan viisautta. Se lähtee siitä, että etsimme Pyhän Hengen täyteyttä.

Kun nyt mietimme, miten vastaamme meihin kohdistuviin hyökkäyksiin, on vastaukseni hyvin yksioikoinen. Me vastaamme taisteluun pyrkimällä Jumalan läsnäoloon ja sitä kautta avaamalla sydämemme ja toimintamme Pyhän hengen johdettavaksi. Tämä kansa ei tarvitse inhimillisin keinoin taistelevia uskovia, vaan Pyhällä Hengellä täytettyjä, jotka ammentavat omiin toimintamalleihin viisautta Jumalan maailmasta eikä ihmismielestä. Täytytään Hengellä!