Kalajuttuja

Tämä tapahtui Jeesuksen kotijärvellä Gennesaretilla: Luuk 5:1-11
Noin vuosi aiemmin heti Jeesuksen Jordanilla saaman kasteen jälkeen Simon Pietari, Andreas, Jaakob ja Johannes olivat liittyneet Jeesuksen seuraan saatuaan kutsun Hänen opetuslapsikseen.

Juha Hakala
Vanhin

Muutamia viikkoja aikaisemmin oli kuitenkin tapahtunut merkittävä käänne heidän elämässään. He olivat olleet jälleen kerran kotijärvensä rannalla heittämässä verkkojaan aloittaakseen kalastuksen. Jeesus tuli heidän luokseen ja sanoi heille: ”Seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia.” Matt. 4:19. He olivat jättäneet verkot ja veneet ja seuranneet Jeesusta.

Tästä käännekohdasta oli kulunut vain muutamia viikkoja ja nyt he olivat kuitenkin jälleen verkkojensa kimpussa. Syytä heidän paluuseensa kalastamaan ei kerrota, mutta jättäytyminen kokonaan Herran sanojen ja kutsun varaan on usein aika mutkikas tapahtumasarja. Perhehuolet, toimeentulohuolet, pelko tehtävistä selviytymisestä ja epäilyt Herran antaman kutsun luonteesta ovat saaneet monet meistä jossain vaiheessa katsomaan taaksepäin noihin vanhoihin turvallisen tuntuisiin kuvioihin. Nehän olivat elämänkuvioita, joissa kuitenkin tiesi, mitä milloinkin piti tehdä ja joissa kuitenkin oli oppinut pärjäämään. Herra on lukemattomien omiensa kohdalla joutunut toistamaan kutsunsa epälukuisia kertoja, ennen kuin Hän on saanut omansa koko sydämestään seuraamaan viitoittamaansa tietä.

Simon kumppaneineen, jotka olivat olleet järvellä koko yön, olivat sillä kertaa lopettaneet kalastuksen. He eivät olleet saaneet mitään. Molemmat veneet olivat tyhjät. Väsytti ja jokin sisimmässä kaiveli – eivätkö he juuri joitakin viikkoja aikaisemmin olleet luopuneet tästä työstä. Rohkeus oli pettänyt, mutta nyt ei enää mikään näyttänyt onnistuvan. 

Väärällä paikalla oleminen ja palvelu väsyttää ja turhauttaa, se ei tuota lepoa ja iloa. Miehet olivat kuitenkin täydessä työn touhussa. Jeesus puhuttelee usein ihmisiä heidän ollessaan työssä.

Onko Jeesus puhunut sinulle työasioissa?

Kapteenin paluu. Jeesus astui toiseen veneistä ja pyysi Simonia, jonka vene se oli, soutamaan rannasta vähän ulommaksi. Sitten hän opetti kansaa veneessä istuen. 
Mitä Jeesus teki tässä tilanteessa? Jeesus ei nuhdellut heitä sanallisesti, mutta Hänen toimenpiteensä sisälsivät selkeän kritiikin kutsumuksensa pettäneille opetuslapsille. Jeesus meni Simonin veneeseen ja otti komennon käsiinsä. Hän ei suinkaan pyytänyt venettä lainaksi vaan toimi niin kuin vene olisi kuulunut Hänelle. Hän määräsi Simonin soutamaan.
Jeesus käytti Pietarin työpaikkaa saarnatuolinaan. Voiko Jeesus käyttää meitä työpaikalla?Jeesus myös osoitti asioiden tärkeysjärjestyksen.

Lopetettuaan puheensa Jeesus sanoi Simonille: ”Souda vene syvään veteen, laskekaa sinne verkkonne.”. He olivat lähteneet seuraamaan Jeesusta jättäen kalastamisensa, mutta nyt he olivat palaamalla kalaan jättäneet varsinaisen tehtävänsä. 
Niinpä Jeesus tuli heidän perässään ja ryhtyi heidän kanssaan kalastajaksi. Jeesus on asiantuntija kaikessa! Oletko koskaan saanut asiantuntija-apua häneltä?
Vene ja verkko olivat samat kuin tavallisesti, mutta menetelmä oli toinen. Jeesus käytti heidän tuttuja välineitään tehdessään ihmeen. Jumala soveltaa niitä keinoja, joita meillä on, vaikka ne eivät sinänsä riitä. Jeesus ei jätä niitä, joiden kutsumus horjuu ja jotka palaavat entisiin kuvioihinsa, vaan Jeesus tulee niihinkin ja osoittaa, että ei se entinenkään onnistu ilman Häntä ja kuuliaisuutta Hänelle.
Tähän Simon vastasi: ”Opettaja, me olemme jo tehneet työtä koko yön emmekä ole saaneet mitään. Mutta lasken vielä verkot, kun sinä niin käsket.” 
Pietarin tunteet ja ammattiylpeys varmasti sanoivat hänelle, että tämä ei kannattaisi, he olivat jo lopettaneet kalastuksen, saatikka vuorokauden aikana, jona kukaan ammattikalastaja ei olisi pyydyksiään laskenut. Hänhän oli sentään asiantuntija tällä alalla, ei Nasaretin rakentaja. 
Mutta Pietari uskoi häntä. Asiasta ei keskusteltu. Hän tunsi velvollisuudekseen totella Jeesusta. Sana ”mestari” (epistatês) ei ole sama kuin rabbi, vaan se kuvaa opettajaa, joka on toisten yläpuolella ja jolla on oikeus käskeä. Pietari tunnusti Jeesuksen veneensä Kapteeniksi ja oli kuuliainen. Näin he tekivät ja saivat saarretuksi niin suuren kalaparven, että heidän verkkonsa repeilivät.

Kuuliaisuuden seuraus!

Oletko saanut saalista kuuliaisuuden seuraamuksena? Jeesus tietää myös mistä saalista löytyy.
Kuuliaisuus Jeesuksen sanoille tuotti käsittämättömän suuren saaliin. Meidän tehtävämme on antaa veneemme ja verkkomme hänen käyttöönsä. Jos sen teemme, hän pitää huolen siitä, että verkot täyttyvät.
He viittoivat toisessa veneessä olevia tovereitaan apuun. Nämä tulivat, ja he saivat molemmat veneet niin täyteen kalaa, että ne olivat upota. Teemme työtä yhdessä!
Vaikka meillä jokaisella on omat tehtävä, niin me toimimme yhdessä seurakuntana. Yhdessä opetuslapset jäivät omin voimin saalitta – mutta myös yhdessä Jeesuksen kanssa he saivat sitä.
Jeesus kutsuu tavallisia ihmisiä, joiden kautta hän voi tehdä epätavallisia ja mahdottomia asioita – sääli että me monesti suunnittelemme vain asioita, joita voimme itse tehdä.
”Tästä lähtien sinä olet ihmisten kalastaja”. Jeesus antoi merkillisen lupauksen uudesta alusta, alkutekstin käyttämä kreikan verbi tarkoittaa ”ihmisten elävältä kiinni ottamista”. Olemme kaikki elävältä kiinni otettuja – iankaikkista elämää varten.

Kalaisaa kesää!.  Juha Hakala