Pukekaa yllenne Kristus

”Tehän tiedätte, mikä hetki on käsillä. Teidän on aika herätä unesta, sillä pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun meistä tuli uskovia. Yö on kulunut pitkälle, päivä jo sarastaa. Hylätkäämme siis pimeyden teot ja varustautukaamme valon asein {KR-38: pukeutukaamme valkeuden varuksiin}. Meidän on elettävä nuhteettomasti niin kuin päivällä eletään, ei remuten ja juopotellen, siveettömästi ja irstaillen, riidellen ja kiihkoillen. Pukekaa yllenne Herra Jeesus Kristus älkääkä hemmotelko ruumistanne, niin että annatte sen haluille vallan.” (Room.13:11-14, KR-92)

Timo Syrjälä
Johtava pastori

Tämän Raamatun tekstin ydin löytyy lauseissa ”pukekaa yllenne Herra Jeesus Kristus” ja ”hylätkäämme siis pimeyden teot ja pukeutukaamme valkeuden varuksiin”. Paavali kehottaa lukijoitaan elämään ulkoisesti todeksi sen elämän, mikä oli syntynyt heissä ja vaikutti nyt sisäisesti. Hän asettaa vastakkain maailmallisen elämän ja uuden elämän Kristuksessa. Jeesuksen seuraajien oli siis aika ikään kuin ”herätä unesta” ja tulla yöstä päivään – pimeydestä valoon, koska lopullinen pelastus oli joka hetki lähempänä täyttymystään kuin milloinkaan aiemmin. Jokaisen uskovan tuli ymmärtää, että hänenkin kohdallaan ”yö on kulunut pitkälle, päivä jo sarastaa”, jolloin oli korkea hetki ryhtyä todellakin elämään Mestarin antaman esimerkin mukaan.

Valkeuden varuksiin

Jeesus on tuonut uskovat ulos yön pimeydestä, joten jokaisen Hänen seuraajansa on aika jättää taakseen pimeyden teot ja pukeutua valkeuden edellyttämällä tavalla. Toisin sanoen heidän tuli ”pukea yllensä Herra Jeesus Kristus”.

Toisen persoonan päälle pukeminen oli arkikielen kielikuva kreikan kielessä. Se tarkoitti toisen persoonan ajatusten omaksumista niin, että ne hallitsivat elämää. Se merkitsi hänen näkemystensä omaksumista ja kokosydämistä rinnalla elämistä. Uskovan ei siis tule mukautua tämän maailmaan tapoihin, vaan ikään kuin ”imitoida” Herraa Jeesusta omaksuen hänen persoonansa. Toisin sanoen, kun ihminen vastaanottaa Jeesuksen oman elämänsä Herrana, hän siinä hetkessä samalla ns. pukeutuu Kristukseen sekä hyväksyy omakseen Kristuksen osoittamat uudet elämänarvot. Uskova ei enää mukaudu tämän maailman arvoihin, vaan Kristuksen arvoihin. Kaikkeen tähän hän saa ihmeellisen avun Pyhältä Hengeltä, joka auttaa tässä koko elämän mittaisessa kasvuprosessissa.

Kristuksen moraaliarvojen ja opetusten mukaan eläminen ei ole jokin ”ansioitumisen tie” pelastukselle, vaan luonnollista seurausta sisäisestä muutoksesta. Juuri tästä Paavali halusi muistuttaa Rooman uskovia. Heidän elämänsä ei tullut rakentua moraalisesti rapistuneen yhteiskunnan arvoihin, vaan heidän perustansa oli nyt uusi elämä Kristuksessa.

Katse meidän elämään

Miten on meidän laitamme? Olemme myös astuneet yöstä päivään, joten nyt on meidän korkea aika herätä, koska pelastuksen päivä on lähempänä kuin koskaan aiemmin. Olethan sinä ystävä pukeutunut ”valkeuden varuksiin”? Meitäkin haastetaan yhteiskunnassamme yhä enenevässä määrin ja tämä suuntaus tulee jatkumaan. Nyt on todella aika totisella sydämellä ”pukea yllemme Herra Jeesus Kristus”.