Jaetaan sitä mitä olemme saaneet

Kirjeessä korinttilaisille kysytään: ”Mitä sinulla on, mitä et ole saanut lahjaksi?” (1. Kor. 4:7). Jaakob kirjoittaa, miten ”jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä”. (Jaak. 1:17) Raamattu kehottaa meitä olemaan siunauksen saatuamme siunauksen välittäjiä. Seuraavaksi siitä joitain ajatuksia.

Jouni Tiala
Vanhin

Kauniinportin luona rampa mies pyysi Pietarilta ja Johannekselta almua. Apostoleilla ei ollut maallisia rikkauksia, mutta heillä oli antaa sitä, mitä he olivat mestariltaan saaneet. Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimessä rammalle sanottiin: ”Nouse ja kävele.” Mies parani ja ylisti Jumalaa. Pietarille tuli tämän seurauksena tilaisuus saarnata totuutta Jeesuksesta sillä seurauksella, että suuri määrä ihmisiä uskoi Jeesukseen (Apt. 4).

Pietari ja Johannes tekivät juuri niin, miten hyvä palvelija toimi Jeesuksen vertauksessa hänelle uskottujen talenttien kanssa (Matt. 25:14-30). He asioivat Jumalan tahdon mukaan herransa omaisuudella. Jumalan valtakunnan taloudenhoidossa tämä tarkoitti sitä, että Jeesuksen nimi kirkastui ja Jumalan valtakunta meni eteenpäin. 

Efesolaiskirjeen mukaan jokainen meistä, yksin armosta pelastuksen saaneista uskovista, olemme Jumalan tekona pelastettu hyviä töitä varten (Ef. 2:5-10). Jeesus luki sapatinpäivänä Jesajan kirjaa: ”Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Hän on lähettänyt minut julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen ja julistamaan Herran suosion vuotta.” (Luuk. 4:16-19). Tätä samaa tehtävää jatkamaan on kutsuttu myös jokainen meistä, hänen opetuslapsistaan. Joku julistaa kuten Pietari, toinen on saanut varoja tai kykyjä kuten majatalon isäntä Jeesuksen toisessa vertauksessa. Armollisena ja elämän pelastavana hahmona esiintynyt samarialainen ei todellakaan antanut majatalon isännälle rahaa, jotta tämä lihottaisi sillä itseään, vaan että hän hoitaisi haavoittunutta, pelastettua miestä.

Paavalin mukaan Jumalan salaisuuden taloudenhoitajilta vaaditaan ennen kaikkea uskollisuutta (1. Kor. 4:1-5). Tätä toteuttivat Pietari ja Johannes, tästä puhuu vertaus palvelijoista, joille on uskottu talentteja. Tätä me voimme jokainen toteuttaa omassa elämässämme. Ollen majatalon isäntinä, jotka hoitavat haavoittuneita, ollen laupiaita samarialaisia, jotka pelastavat kuolevia, ollen ilosanoman levittäjiä omalla paikallamme. Me olemme Jeesuksen opetuslapsia, elämäntavoitteenamme tehdä hänen tahtoaan.  Kannustankin sinua, ole uskollinen omalla paikallasi.

Jos tuntuu että olet epäonnistunut, kadottanut Jumalalta saamasi näyn ja kutsun, muista mitä Jeesus sanoi hänet kieltäneelle Pietarille: ”Ruoki minun karitsoitani”, ”Kaitse minun lampaitani”, ”Ruoki minun lampaitani”. (Joh. 21:15-17). Herrallasi on sinulle paikka ja tehtävä.