Uutta seurakunnassa!

Elämme epätäydellisessä maailmassa. Emme pääse elämässä pakoon pettymyksiä, loukkauksia ja vääryyttä. Syvimmät sielunvammat syntyvät usein jo hyvin varhaisessa lapsuudessa. Joudumme tahtomattamme valinnan eteen: Käsittelemmekö asian ja annamme anteeksi vai jätämmekö asian selvittämättä ja annamme sen myrkyttää elämäämme. Tarvitsetko kuuntelijaa, jossa voit keskustella asiasi turvallisessa ilmapiirissä?

Minna Ollikainen

Ympärillämme oleva maailma ja yhteiskunnan ilmapiiri on kovenemassa ja raaistumassa. Koetko, että yrityksestä ja ponnisteluistasi huolimatta et riitä ja epäonnistumisen tunne valtaa. Ehkä riittämättömyyden tunne on mukana myös hengellisissä asioissa. Tarvitsetko rukoustukea ja elämäsi asioiden pohtimista luottamuksellisesti? Haluaisitko tulla sielunhoitoon?

Mitä sielunhoito sitten on? Sielunhoito on toista ihmistä varten olemista. Se on luottamuksellista keskustelua ja rukousta, jossa yhdessä tukea tarvitsevan ihmisen kanssa tarkastellaan ja etsitään vastauksia elämänkatsomuksellisiin, hengellisiin ja henkisiin kysymyksiin. Sielunhoidollisen keskustelun piiriin kuuluvat kaikki olemassaoloon, ihmissuhteisiin ja arkielämään liittyvät asiat. Sielunhoidossa vuorovaikutus syntyy läsnäolosta, kiireettömästä toista ihmistä varten olemisesta. Silloin syntyy tila, jossa ihminen voi tulla nähdyksi, kuulluksi ja totena pidetyksi. Hengellinen sielunhoito ei poissulje ammattiapua, vaan pyrkii osaltaan tukemaan ihmisen kasvua hengelliseen ja henkiseen aikuisuuteen. Sielunhoitajaa sitoo vaitiolovelvollisuus. Sielunhoitoajattelun perustana on kristillinen lähimmäisenrakkaus ja toisesta välittäminen.

Seurakunnassamme on useita koulutettuja sielunhoitoterapeutteja ja olemme yhdessä pastori Timon ja tiimin kanssa organisoimassa omaan rakkaaseen seurakuntaamme sielunhoitopalvelua. Sielunhoito on tarkoitettu jokaiselle seurakuntalaiselle, joka haluaa käsitellä asioitaan turvallisessa ja luottamuksellisessa ilmapiirissä. 

Lisää infoa asiasta toukokuun Mannalapussa

Valoisaa kevättä! –  Minna Ollikainen, sielunhoitoterapeutti