Valotolppa

Luimme lasten kanssa eräänä iltana lasten Raamattua, jossa esitetään aina päivän tekstiin liittyen kysymyksiä. Päivän Raamatunkohta oli 2. Moos. luku 34. Siinä kerrotaan tilanteesta, jossa Mooses tuo Jumalan eteen uudet kivitaulut rikkimenneiden tilalle.

Hallapurot

Luvusta 34 lapsille esitettävä kysymys kuului: Missä Herra ilmestyi Moosekselle? 8-vuotiaamme huusi kirkkaalla iloisella äänellä ”valotolpassa!”. Oikea vastaus tässä kohdassa oli pilvipatsas, vaikka valotolppa arvaus olikin hyvä. Luvussa Jumala sanoo Moosekselle: ”Herra, Herra on laupias Jumala, Hän antaa anteeksi. Hän on kärsivällinen, ja hänen hyvyytensä ja uskollisuutensa on suuri. Hän on armollinen tuhansille ja antaa anteeksi pahat teot, rikkomukset ja synnit, mutta ei jätä syyllistä rankaisematta”. Mooses heittäytyy kasvoilleen maahan: ”Jos siis edelleenkin tahdot osoittaa minulle armoasi, Herra, kulje meidän mukanamme. Vaikka tämä kansa on uppiniskainen, anna anteeksi meidän pahat tekomme ja syntimme ja ota meidät omiksesi!” 

Yllättävän ajankohtainen teksti tänäänkin. Suomen kansa on uppiniskaisesti alkanut vastustaa Jumalan Sanaa. M-ihmiset täällä Espanjassa ja lukemattomissa muissa maissa toimivat uppiniskaisesti kieltäessään Jeesuksen olevan Jumalan Poika. Ympäri maailmaa näemme merkkejä, siitä kuinka ihmiset toimivat Jumalaa vastaan. Mooseksen kasvot säteilivät, kun Hän tuli vuorelta alas vietettyään siellä 40 vuorokautta. Siitä tulee mieleen tuo poikamme mainitsema valotolppa. Mietin, miten saan tavoitettua naiset, jotka ovat ikänsä saaneet väärää opetusta? Mietin, miten saan kohdattua suomalaisen, joka on vuosien saatossa pikkuhiljaa johdettu harhaan? Jos Mooseksen kasvot säteilivät hänen vietettyään aikaa Jumalan kanssa, eikö meidänkin kasvomme voi säteillä? Polvistutaan Jumalan eteen ja pyydetään Häntä osoittamaan meille armoaan näistä uppiniskaisesta kansoista ja ihmisistä huolimatta. Rukoillaan, että voimme olla Jumalan Sanan valotolppia kansojen keskellä. Mikä tuo Jumalan Sanan valotolppa käytännössä on? Jeesuksen Kristuksen toiminta sinun elämäsi kautta.     

Hallapurot