Aika herätä unesta

”Ja vielä: tiedättehän tämän ajankohdan, että teidän on jo aika herätä unesta, sillä pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun tulimme uskoon. Yö on pitkälle kulunut, ja päivä on lähellä. Pankaamme sen tähden pois pimeyden teot ja pukekaamme päällemme valon varusteet. Pukekaa sen sijaan yllenne Herra Jeesus Kristus” (Room.13:11-12, 14a, Raamattu Kansalle)

Timo Syrjälä
Johtava pastori

Tämän Raamatun tekstin ydin löytyy lauseissa ”pukekaa yllenne Herra Jeesus Kristus” ja ”pankaamme sen tähden pois pimeyden teot ja pukekaamme päällemme valon varusteet”. Paavali kehottaa lukijoitaan elämään todeksi sen uuden elämän, mikä oli syntynyt heissä ja vaikutti nyt sisäisesti. Jeesuksen seuraajien oli aika ikään kuin ”herätä unesta” ja tulla yöstä päivään – pimeydestä valoon, koska lopullinen pelastus oli hetki hetkeltä lähempänä täyttymystään kuin milloinkaan aiemmin. Jokaisen tuli ymmärtää, että hänenkin kohdallaan ”yö on pitkälle kulunut ja päivä on lähellä”. Oli siis korkea aika ryhtyä todellakin elämään Jeesuksen antaman esimerkin mukaan.

Valon varusteet

Jeesus on tuonut uskovat ulos yön pimeydestä, joten jokaisen Hänen seuraajansa on aika jättää taakseen pimeyden teot ja pukeutua valkeuden edellyttämällä tavalla. Toisin sanoen heidän tuli ”pukea ylleen Herra Jeesus Kristus”. ”Toisen persoonan päälle pukeminen” oli kielikuva kreikan kielessä. Se tarkoitti toisen persoonan ajatusten omaksumista niin, että ne hallitsivat elämää. Se merkitsi hänen näkemystensä omaksumista ja kokosydämistä rinnalla elämistä. Uskovan ei siis tule mukautua tämän maailmaan tapoihin, vaan ikään kuin ”imitoida” Herraa Jeesusta omaksuen hänen persoonansa. Toisin sanoen, kun ihminen vastaanottaa Jeesuksen oman elämänsä Herrana, hän siinä hetkessä samalla ns. pukeutuu Kristukseen sekä hyväksyy omakseen Kristuksen osoittamat uudet elämänarvot. Uskova ei enää mukaudu tämän maailman arvoihin, vaan Kristuksen arvoihin. Kaikkeen tähän hän saa avun Pyhältä Hengeltä, joka auttaa tässä elämän mittaisessa kasvuprosessissa.

Kristuksen arvojen ja opetusten mukaan eläminen ei ole jokin ”ansioitumisen tie” pelastukseen, vaan seurausta sisäisestä muutoksesta. Juuri tästä Paavali halusi muistuttaa Rooman uskovia. Heidän elämänsä ei tullut rakentua moraalisesti rapistuneen yhteiskunnan arvoihin, vaan heidän perustansa oli uusi elämä Kristuksessa.

Katse meidän elämäämme

Miten on meidän laitamme? Me olemme myös astuneet yöstä päivään. Nyt on meidänkin korkea aika herätä, koska pelastuksen päivä on lähempänä kuin koskaan aiemmin. Myös meitä haastetaan yhteiskunnassamme yhä enenevässä määrin ja tämä suuntaus tulee kiihtyvällä vauhdilla jatkumaan. Tämän tapahtuessa meidän vastuumme ja tehtävämme on toimia suunnannäyttäjinä esimerkillämme ohjaten nuorisomme löytämään elävä suhde Jeesuksen kanssa. Tässä avaimina ovat Jumalan Sana ja Pyhä Henki. Nyt on todella aika ”pukea yllemme Herra Jeesus Kristus”.

Sinua siunaten – Timo.