Ihmisen tärkein asia…

…on elävä ja vuorovaikutteinen suhde vapahtajaan Jeesukseen Kristuksen. Tuon suhteen ansiosta saamme armosta lahjaksi itsellemme täydellisen armahduksen, jonka kautta olemme matkalla taivaaseen. Niin yksilön, kuin seurakunnan elämää tulee ohjata selkeät periaatteet elämästä ja hyvistä normeista. Ainoa täydellinen lähde elämämme suunnaksi on Jumalan sana, joka ohjaa meitä oikeaan suuntaan ja valaisee tietämme, kuten Psalmi 119:105 sanoo: ”Sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun tielläni”.

Mikko Ojala
Vanhin

Ihmisen tärkein asia…

…on elävä ja vuorovaikutteinen suhde vapahtajaan Jeesukseen Kristuksen. Tuon suhteen ansiosta saamme armosta lahjaksi itsellemme täydellisen armahduksen, jonka kautta olemme matkalla taivaaseen. Niin yksilön, kuin seurakunnan elämää tulee ohjata selkeät periaatteet elämästä ja hyvistä normeista. Ainoa täydellinen lähde elämämme suunnaksi on Jumalan sana, joka ohjaa meitä oikeaan suuntaan ja valaisee tietämme, kuten Psalmi 119:105 sanoo: ”Sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun tielläni”.

Tarvitsemme siis Jumalan sanan vaikutusta ja opetusta omaan elämäämme, jotta kulkisimme valaistulla tiellä emmekä harhailisi väärään suuntaan. Elämme ajassa, missä raamatulliset arvot eivät ole enää yhteiskunnallisesti arvossa ja niiden edustaminen julkisesti saa monessa kohden aikaan pahennusta ja ivaa. Emme voi Jeesuksen omina kuitenkaan sulkea pois sitä, mitä Jeesus on Pyhän Henkensä ja Sanansa kautta meihin laittanut. On tärkeää, että meidän ajatuksemme ja arvomme suhteessa Jumalan sanaan kuuluisi elämässämme kuten psalmi 119:174 kirjoittaa: ”Minä ikävöin pelastusta sinulta Herra ja sinun opetuksesi on minun ihastukseni”.

Jeesus on asettanut ja lähettänyt meidät tämän ajan keskelle elämään todeksi hänen opetuslapseuttaan, missä julistamme Jeesuksen sovitustyötä tälle kansalle. Meidän tulee olla rohkeasti hänen seuraajiaan ja laittaa kaiken toivon Jeesukseen ja avoimesti ihailla Hänen Sanansa opetusta elämässämme. Uskon, että tässä piilee siunaus.

Seurakunnan vanhimpina olemme nähneet erityisen tärkeäksi kiinnittää huomiota Jumalan Sanan läsnäoloon ja opetukseen seurakuntamme keskellä. Seurakuntamme painopisteinä ovat vuonna 2019 edelleen Raamattu ja yhteys. Näemme, että viime syksynä aloitetut käytännön toteutukset ovat ohjaamassa meitä oikeaan suuntaan, kun seurakuntana paneudumme Jumalan Sanaan. Alkumme painopisteiden käytännön toteutuksessa on ollut harjoittelua, jota kehitämme tulevina aikoina edelleen. Haluamme kutsua seurakuntalaisia Jumalan sanan tuntemiseen ja siinä oppimiseen. Ymmärrämme, että Jumalan sana tuo valon eteemme ja ohjaa meitä oikeaan suuntaan.

Seurakunnan painopisteistä lisää toukokuun ehtoolliskokouksessa.

Mikko Ojala
vanhin